Avancerad HLR

Avancerade HLR kurser

De som inte jobbar inom vården eller av annan anledning har större chans att möta personer som varit med om hjärtstopp behöver enbart kunna grundläggande HLR. Det är hjärt- och lungräddning som man kan genomföra var man är och består i att man ska genomföra hjärtkompressioner och inblåsningar.

På senare år har däremot hjärtstartare blivit allt vanligare i samhället (tidigare enbart i ambulanser) vilket gör att det är rekommenderat att välja en HLR kurs med ett mindre tillägg så att man lär sig hjärtstartare också. Dessa går under namnet HLR + AED eller HLR Hjärtstartare men huvudtiden på kursen läggs alltså på grundläggande HLR.

Men sen finns det de som behöver ha fördjupad kunskap. Det kan vara väktare eller poliser som ofta får ta ansvaret när de kommer till en olycksplats eller simlärare och idrottsledare som är ansvariga på plats. Vilken av de fördjupade HLR kurserna man ska välja är helt beroende på vad man har för behov.

D-HLR

Idag lär sig allt fler att hantera en hjärtstartare. De grundläggande HLR-kurserna börjar allt oftare lägga med en utbildning på dessa startare just av anledningen att de finns så många företag och offentliga platser där dessa startare finns. Utbildningen är i dessa fall relativt kort och ytlig.

De som har större chans att få använda hjärtstartare bör därför välja kursen D-HLR. Då ligger ett stort fokus på hjärtstartaren och dess funktioner. Kursen lär ut fördjupad teori om hur de fungerar och stor vikt läggs på praktiska övningar.

D-HLR vänder sig främst mot de som förväntas använda en hjärtstartare i sitt yrke. Det kan t.ex. vara poliser eller väktare men lika gärna personal på gym och träningsanläggningar.

För de som genomfört en grundläggande HLR kurs och vill gå vidare i sin utbildning är detta det vanligaste steget att fortsätta på.

 

S-HLR

På denna HLR kurs lär sig deltagarna att, på egen hand, behandla personer som har hjärtstopp med hjälp av både hjärtstartare och syrgastillförsel.  Kursen tar ca 4 timmar och är mestadels praktisk.  Den vänder sig i första hand mot vårdpersonal inom sjukhus samt inom vårdskolan. För att få genomföra denna kurs måste man bland annat grundläggande HLR genomförts någon gång inom sex månaderna före kurrsstart.

 

A-HLR

Det som skiljer denna kurs mot andra är att den är mer avancerad än de ovan. A står för avancerad och deltagarna lär sig behandla patienter utifrån  HLR med hjärtstartare och läkemedel. För att få tillträda till denna kurs måste man ha godkänt på S-HLR.

 

ALS Grundutbildning

ALS står för Advanced  Life Support och är namnet på en gemensam europeisk kurs inom HLR. Den är specialanpassad mot de personer som behöver fördjupad kunskap att ta hand om personer med akuta och svåra besvär.  Kursen kan ses som steg fyra i HLR-utbildning. Det första steget är HLR varpå de mer avancerade stegen S-HLR och A-HLR går att studera. Därefter kommer ALS. Det är svenska HLR-rådet som tillsammans med ERC (European Resuscitation Council) anordnar dessa kurser. Efter att en ALS kurs genomförts fås ett internationellt certifikat. Detta gäller i fem år från kursdatumet.