HLR utbildning Göteborg

Välkommen att boka en HLR utbildning genom oss på HLR-Hjälpen för ditt företag i Göteborg med omnejd. Vi erbjuder HLR kurser och första hjälpen utbildningar.


(Lämna tom)

HLR Utbildning Pris

Det kan kännas konstigt att fundera på över hur mycket en HLR utbildning får kosta när resultat blir att man får kunskap som kan rädda liv. Huvudsyftet ska alltid vara att utbilda sig själv eller sin personal på den nivå som man är i behov av. Är det t.ex. enbart grundläggande HLR som behövs eller är det även utbildning på Barn HLR eller hjärtstartare?

När väl behovet är kartlagt kan priset jämföras mellan olika HLR utbildningar. Det finns nämligen flera faktorer som spelar in för vilket pris de olika företagen/organisationerna tar.

Gå själv eller i grupp

För en privatperson som inte får HLR utbildning genom sitt jobb eller förening som man är medlem i är alternativet att själv anmäla sig till en kurs. Det är det dyraste alternativet och är också mest styrt då företagen har förutbestämda datum som de har sina utbildningar på. Innehållet kan variera mellan dem men generellt kan sägas att priset brukar ligga på 400-700kr per person för ett utbildningstillfälle. För en privatperson som inte behöver fördjupad kunskap räcker ett tillfälle.

Är man däremot en hel grupp blir priset ett helt annat. Då finns även möjlighet att boka in tider som passar utifrån gruppens önskemål. En grupp på 12 personer betalar t.ex. 5000kr ex moms för en utbildning hos en av de större aktörerna på marknaden. Det ger ett pris på ungefär hälften av vad det skulle kosta att gå som enskild individ. HLR-Hjälpen kan erbjuda lösningar för större grupper.

Där eller här?

För företag är det en stor tidsbesparing att låta utbildningsföretagen komma ut till dem. I större städer ingår det många gånger i priset eftersom det inte är någon längre sträcka att åka. Om man däremot beställer HLR utbildning i en mindre stad, där det inte finns utbildare på orten, kan en ett resetillägg tillkomma. För att minimera priset är det i dessa fall smart att samarbeta med flera avdelningar eller flera företag på samma gång. Kan utbildningen bokas flera dagar i rad kan både grundpriset pressas och resetillägget försvinna.

Vad ska ingå?

En grundläggande HLR utbildning består av att träna på att ta hand om en medvetslös person. Det betyder allt från att kontrollera medvetenhet till att påkalla ambulans och genomföra HLR samt kunna placera en person i framstupa sidoläge.

Utöver denna grundläggande kunskap går det att bygga på utbildningen beroende på behov. På senare år har det t.ex. blivit allt vanligare med att det finns hjärtstartare på arbetsplatserna. För att lära sig hur en sådan apparat fungerar kan utbildningen HLR & hjärtstartare beställas. De som vet om att de kommer få huvudansvaret för att använda hjärtstartare kan även välja en mer fördjupad kurs inom detta vilket ofta går under namnet D-HLR. Det är t.ex. väktare, poliser, simskolelärare och andra som ofta tillkallas till platsen om en person påträffas med hjärtstopp.

Självklart varierar priset beroende på hur mycket som ska ingå och även hur lång tid som därmed kursen behöver genomföras på.

För att kunna jämföra pris på HLR utbildning rättvist bör man alltså först diskutera med ett företag för att landa i vilket behov man egentligen har. Är det en större grupp som ska genomföra utbildningen kan offert begäras in från flera olika företag för att man på så vis ska kunna hitta bäst pris.